tiranga

Cheese

Butter / Cheese / Tomato /
Almond / Apples / Butter / Cheese /
Butter / Cheese / Green Chilli / Tomato /
Almond / Cheese / Corn / Grapes /
Butter / Cheese / Corn /
Cheese / Corn / Green Chilli / Tomato /
Butter / Cheese / Corn / Tomato /